Home

Op zaterdag 8 juli organiseerde Stichting Houtrookvrij samen met Leefmilieu te Apeldoorn een informatieve middag rondom de handhavingsactie overlast houtstook. Deze handhavingsactie heeft tot doel om gemeenten tot meer actie en onderzoek aan te zetten. Deze bijenkomst ging in op de inhoud van deze actie en of die iets voor uw situatie zou kunnen betekenen.

 

De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

 •   - Hoe kunt u als burger invloed uitoefenen op schone lucht in uw eigen leefomgeving?
 •   - Toelichting over de handhavingsactie houtrookoverlast; o.a. juridische praktijkvoorbeelden
       en informatie over het verloop van de handhavingsprocedure.
 •   - Het belang van het indienen van een handhavingsverzoek.
 •   - Ervaringsdeskundigen vertelden over het meten van fijnstof met sensors.
       Dezemeetapparatuur wordt ingezet door burgers om lokaal de luchtkwaliteit te meten
       en de verontreiniging door houtrook aan te tonen.
 •   - Burgers deelden hun ervaring na toenadering tot hun gemeente te hebben gezocht.

 

Na afloop was er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en onderling informatie en ervaringen uit te wisselen.

 

Klik hier voor een verslag van de bijeenkomst

 

Klik hier voor meer informatie over de handhavingsactie op de website van Houtrookvrij.

 

                               

                   

.

Onderwerpen: