Home | vergunningen en beleid | recht om te weten

Deurne moet bedrijfsplannen boeren openbaar maken

Logo DeurneDecember 2017. Onze jurist, Valentijn Wösten, had op verzoek van Leefmilieu en MOB in februari 2017 de gemeente Deurne gevraagd om de Plannen van Aanpak van bedrijven die een beroep doen op de Stoppersregeling. De Stopperregeling maakt het mogelijk tot uiterlijk 2020 door te gaan met de bedrijfsvoering, en daarna te stoppen. In de tussentijd hoeft het bedrijf dan niet te voldoen aan alle milieueisen voor emissiearme stallen. Voor de boer heeft dat als voordeel dat hij in de laatste jaren van zijn bedrijf minder hoeft te investeren, maar hij moet in het Plan van Aanpak wel duidelijk maken wat hij in de in de tussentijd wel gaat doen. Om na te kunnen gaan of deze Plannen van Aanpak iets voorstellen horen ze openbaar te zijn. Maar B&W stelde, heel merk­waardig, dat de stukken wel bestaan, maar ‘niet voorhanden zijn’. Een rare zaak, omdat het zeker was dat er bedrijven waren die gebruik hadden gemaakt van de Stoppersregeling. Maar het kan nog vreemder. Ook de bezwarencommissie van de gemeente Deurne was het met B&W eens. Leefmilieu moest dus samen met MOB naar de rechter om de gemeente Deurne te dwingen om de informatie openbaar te maken. Op 14 november 2017 kwam de uitspraak: onze jurist had helemaal gelijk. De stukken moeten openbaar gemaakt worden. Uiteindelijk heeft de gemeente Deurne dus alleen gezorgd voor een grote vertraging, maar misschien was dat ook wel de bedoeling.

Gelukkig zijn er ook gemeenten die wel gewoon de stukken sturen als erom gevraagd wordt. Zo reageerde de gemeente Horst aan de Maas wel direct met het sturen van de stukken van de stoppers in haar gemeente. Daar kennen ze hun wettelijke taken dus wel.

Lees hier de uitspraak van de rechter

Data  over milieu: na 10 jaar Atlas Leefomgeving staan we pas aan het begin

Lustrum Atlas leefomgevingOp 18 mei 2017 werd gevierd dat de Atlas Leefomgeving 10 jaar bestaat. Bij het feestelijke symposium in Rotterdam werd duidelijk dat de Atlas Leefomgeving beslist nog steeds niet af is. Toch wordt er vanwege de komst van de nieuwe omgevingswet gewerkt aan nog 10 nieuwe websites. Hoe zit dat? Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet. Met de Omgevingswet bundelt de overheid 26 bestaande wetten op het gebied van onder andere bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven om hun beleid af te stemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen. Maar om dat te kunnen moeten zij en de betrokken burgers wel kunnen beschikken over goede digitale informatie. Aan de voorstellen voor deze digitale informatievoorziening wordt nu gewerkt. De insiders noemen ze “informatiehuizen”. De eerste schetsen van deze informatiehuizen op het gebied van Lucht, Water, Bodem & Ondergrond, Natuur, Externe Veiligheid, Geluid, Cultureel Erfgoed, Ruimte, Bouw en Afval zijn intussen gemaakt. Het enige wat nog niet duidelijk is, is of het allemaal doorgaat. De besluitvorming daarover is namelijk nog niet afgerond.

Mocht u de eerste plannen toch alvast willen bekijken ga dan naar: https://www.omgevingswetportaal.nl/actueel/nieuwsmail/nieuwsmail-nummer-39/eerste-schetsen-informatiehuizen-opgeleverd. Als u nog rustig even wilt afwachten kan dat natuurlijk ook. U weet dan in ieder geval al wel wat  met een “informatiehuis” bedoeld wordt.

Voor een blik op de 10 jarige Atlas Leefomgeving ga naar: www.atlasleefomgeving.nl/.

Debat over recht van de burger op informatie

Ologo NVWAp 30 september 2014 organiseerde de NVWA (de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) een debat over de waarde van toezicht. Een netwerkbijeenkomst voor genodigden in de Rode Hoed in Amsterdam. Natuurlijk is het eervol dat Leefmilieu daar ook voor uitgenodigd was.

Drie stellingen die te maken hebben met het werk van de NVWA stonden centraal. Een ervan ging over het recht op informatie, zoals bekend ook een van de speerpunten van Leefmilieu. Voluit luidde de stelling als volgt: “de burger heeft recht op alle toezichtsinformatie van de overheid”.

Het leek ons een open deur, maar toch volgde er een fel debat, waarbij medewerkers van bedrijven en ook van de NVWA veel bezwaren opperden. Het meest verbazende bezwaar was nog wel dat burgers niet alles kunnen begrijpen. Terecht riep dat bezwaar veel verzet op, want hoezo geef je de informatie niet vrij omdat sommigen het misschien niet begrijpen? Er zijn toch altijd mensen die het wel begrijpen  en die het willen weten. Verder blijkt uit onze ervaringen dat veel mensen heel goed in staat zijn zich in iets te verdiepen, als ze het belangrijk vinden.

Uiteindelijk bleek er gelukkig grote overeenstemming over het principe dat de burger recht heeft op alle toezichtsinformatie. Nu nog het overwinnen van de vele praktische bezwaren, die in het debat door de tegenstanders naar voren werden gebracht.

Bekijk hier het complete verslag van de NVWA

Onderwerpen: