Home | symposia en workshops | 2008

Op deze pagina vindt u een overzicht van de workshops en symposia die Leefmilieu in 2008 heeft georganiseerd.

 

De volgende symposia / workshops worden hier beschreven:

 

 

 

21 oktober 2008 te Utrecht. Nanotechnologie en andere risico's

Voor een twintigtal toxicologen die een cursus volgden over risico-communicatie op de Universiteit van Utrecht gaf Marga Jacobs een presentatie over "Nanotechnology and other risks". De presentatie vormde een onderdeel van de zogenoemde PET-course.

Bekijk hier de (Engelse) presentatie van Marga Jacobs (Leefmilieu) - Powerpoint bestand

 

- terug naar boven -

 

 

26 september 2008: Opkomen voor je leefomgeving, hoe kan dat beter?

Op 26 september organiseerde Leefmilieu een afsluitend symposium over het project Burgernetwerk onder de titel: Opkomen voor je leefomgeving, hoe kan dat beter? Dat veel mensen met deze vraag rondlopen bleek uit de vele aanmeldingen. Uit het hele land waren geïnteresseerden naar Nijmegen gekomen. Het symposium bestond uit verschillende workshops.

Marga Jacobs van Leefmilieu ging in op de ervaringen die zijn opgedaan bij het project Burgernetwerk. Daarnaast vertelde onder meer Johan Vollenbroek van MOB en de Haagse advocaat Valentijn Wösten waar men op moet letten als belangengroep. Er was ook ruimte voor de praktijkervaringen van Kitty Duncan uit Roosendaal en Gerard van der Meulen uit Nijmegen. De dag werd afgerond met een samenvatting van de workshops.
Om succesvol op te komen voor de eigen leefomgeving is veel kennis nodig, naast juridische technische kennis, ook kennis over de manier waarop de politiek en de media werken. Hierover zijn talloze tips gegeven en vragen beantwoord. De deelnemers waren dan ook vol lof over de organisatie van de dag.

Bekijk hieronder een aantal van de verslagen van de workshops

      1. Tips en trucs voor actie.
      2. Lessen uit het Burgernetwerk voor iedereen
      3. Schone lucht voor en door bewoner
      4. 10 tips over het bestuursrecht voor de eenvoudige burger
      5. Hoe verdedig je het groen in de stad? (Download aanbevelingen)
      6. Ondersteuning burgerparticipatie
      7. Hoe kom ik met mijn groep in de krant?

- terug naar boven -

 

4 september 2008. Burgers: Partners in handhaving?

Op 4 september 2008 hield de voorzitter van Leefmilieu een presentatie op het LOM handhavingscongres congres. Onderwerp van de presentatie was: Burgers: Partners in Handhaving?
Bekijk de powerpoint-presentatie (1,7mb)
 

- terug naar boven -

 

17 juni 2008 in Nijmegen. Nanotechnologie lijkt veraf maar komt snel dichterbij

Op 17 juni 2008 organiseerde de Vereniging Leefmilieu een studiebijeenkomst over nanotechnologie met medewerking van twee wetenschappers van de Raboud Universiteit Nijmegen. Jan Gerritsen en Duncan de Boer, beide werkzaam bij het Nanolab, namen de deelnemers mee in de wondere wereld van het materialenonderzoek op ultraklein niveau. Zo klein dat gewone microscopen niet toereikend zijn en gewone materialen andere eigenschappen krijgen. Aan de hand van korte filmpjes en bevlogen uitleg werd de aanwezigen veel duidelijk over de mogelijkheden die zo ontstaan.
Mogelijkheden voor nieuwe medicijnen en veel rendabelere zonnecellen. Zoals iedere nieuwe technologie levert ook nanotechnologie vragen op. Vooral tijdens de presentatie van John Mens van de vereniging Leefmilieu kwam de discussie goed op gang omdat het hier ging over de toepassingen van nanodeeltjes. De snelle introductie van sommige van deze stoffen in consumentenproducten leverde vragen op. Vooral toen naar voren kwam dat zelfs de Voedsel en Warenautoriteit er niet gerust op is en aandringt op labelling van producten met nanodeeltjes. De aanwezigen hadden grote zorgen over het regelgeving die voor medicijnen en onderzoek wel toereikend lijkt, maar voor de consumentenproducten de verantwoordelijkheid helemaal bij de bedrijven neerlegt

Lees hier het verslag van de bijeenkomst - PDF bestand
Bekijk hier de presentatie van John Mens (Leefmilieu) - PDF bestand
Bekijk hier de presentatie van Jan Gerritsen (NanoLab) - PDF bestand
Bekijk hier de presentatie van Duncan den Boer (NanoLab) - PDF bestand
 

- terug naar boven -

 

22 april 2008 te Nijmegen. Nanotechnologie en haar onbekende effecten

Op 22 april werd, samen met de studentenvereniging Milieuprisma, een workshop gegeven over nanotechnologie.
Nanotechnologie is een onderzoeksgebied waarbij gewerkt wordt aan het maken van hele kleine deeltjes. Deze deeltjes worden nanodeeltjes genoemd omdat ze in één dimensie (lengte, breedte of hoogte) kleiner zijn dan 100 nanometer. 100 nanometer is gelijk aan 1/10000 millimeter. Met nanotechnologie worden deze kleine deeltjes gemaakt, bewerkt of veranderd zodat ze nieuwe eigenschappen krijgen. Twee medewerkers van het Nanolab van de Radboud Universiteit Nijmegen hielden hierover interessante presentaties, waarbij ze wezen op de grote mogelijkheden voor bijvoorbeeld medische toepassingen. John Mens van Leefmilieu ging hierna in op de mogelijke milieu- en gezondheidseffecten bij het onvoorzichtig gebruik van nanotechnologie. Veel toegepast op dit moment zijn bijvoorbeeld nano zilverdeeltjes. Deze zilverdeeltjes kunnen bacteriën doden en ze worden daarom verwerkt in sokken, zodat de nanodeeltjes daarin de zweetlucht voorkomen. Maar deze zilverdeeltjes komen natuurlijk bij het wassen vrij en dus komen ze terecht in het afvalwater. In het water hebben ze natuurlijk nog steeds dezelfde antibacteriële werking en vormen zij een bedreiging voor de bacteriën die in de afvalzuiverings-installaties gebruikt worden.
Tijdens de workshop ontstond een levendige discussie over de voordelen en de risico's van nanotechnologie. Veel producten met nanodeeltjes zijn al op de markt maar de producenten vermelden dat niet op het etiket. Bij sommige producten wordt hooguit vermeld dat het een nano-product is. De Voedsel en Waren Autoriteit wil dat nanodeeltjes wel gelabeld worden, maar de minister heeft daarover nog geen besluit genomen.

Bekijk hier het verslag van deze bijeenkomst - PDF bestand

De presentaties zijn opgenomen bij verslag van bijeenkomst 17 juni 2008: "Nanotechnologie lijkt veraf maar komt snel dichterbij"

 

- terug naar boven -

 

26 maart 2008. Nanotechnologie? Moeten milieuorganisaties daar iets mee?

Op 26 maart 2008 organiseerde Stichting Natuur en Milieu in samenwerking met Platform Gezondheid en Milieu en Vereniging Leefmilieu een workshop over nanotechnologie. Het doel van de workshop was om maatschappelijke organisaties te informeren over de milieu- en gezondheidsrisico's die mogelijk verbonden zijn aan deze nieuwe technologie. In een fiks tempo werden de 23 deelnemers bijgepraat over het milieugedrag van nanodeeltjes en over het Nederlandse en EU beleid inzake nanotechnologie tot nu toe. Een vertegenwoordiger van de Duitse collega NGO BUND vertelde over hun ervaringen op dit thema. BUND is al een aantal jaren met het thema nanotechnologie bezig. Tijdens de discussie waren de deelnemers het snel eens over het feit dat de milieubeweging ontwikkelingen inzake nanotechnologie met argusogen moet volgen. De ervaringen met (ultra) fijnstof geven aan dat zeer kleine deeltjes extreem schadelijk kunnen zijn, maar effectieve regelgeving ontbreekt geheel. Ondertussen komen er bijna dagelijks nieuwe producten op de markt die nanodeeltjes bevatten.

Lees hier het verslag van de Workshop
Lees ook: het persbericht over deze workshop van Stichting Natuur en Milieu .
Lees ook het persbericht: Verbied rondstrooien nanodeeltjes

 

- terug naar boven -

 

 

17 maart 2008: Van actie tot participatie en omgekeerd.

Op 17 maart 2008 hield de voorzitter van Leefmilieu een presentatie in de cursus "Arbeid, milieu en Gezondheid" voor studenten van de R.U te Nijmegen. Onderwerp van de presentatie was: Van actie tot participatie en omgekeerd.
Bekijk de powerpoint-presentatie (0,2mb)
 

- terug naar boven -

Onderwerpen: