Home | symposia en workshops | 2009

Op deze pagina vindt u een overzicht van de workshops en symposia die Leefmilieu in 2009 heeft georganiseerd.


De volgende symposia / workshops worden hier beschreven:


 

Nanoregulering: Reuze-oplossingen voor dwergproblemen?

Vereniging Leefmilieu, TILT (Tilburg Institute for Law, Technology, and Society) en de Wetenschapswinkel van de Universiteit van Tilburg organiseerden op vrijdag 13 november 2009 in Tilburg een symposium over het veelbesproken onderwerp nanotechnologie.
Het was een goed bezocht symposium. Beleidsmakers, juristen, vertegenwoordigers van bedrijven en milieuorganisaties gingen dieper in op de vraag op welke manier regelgeving een bijdrage kan leveren aan nanotechnologie. Nanotechnologie levert veel nieuwe toepassingen en materialen maar ook veel nieuwe risico’s. Er moet dus gezocht worden naar een goede balans tussen innovatie en voorzorg.
In een aantal lezingen wierpen vooraanstaande experts hun licht op dit vraagstuk en in kleinere groepen werd er middags doorgesproken over nanodeeltjes in relatie met cosmetica, consumentenproducten en arbeidsomstandigheden.
Alle presentaties zijn beschikbaar en van de workshops zijn verslagen gemaakt.

Kijk hier voor het programma en alle presentaties en verslagen.

Nano in Tilburg


- terug naar boven -

 

Workshop voor de toekomst van een groen Nijmegen

24 september 2009 organiseerde Leefmilieu een workshop over de toekomst van het groen in Nijmegen.
Het platform Groen Nijmegen zet zich in heel Nijmegen in voor het behoud van het groen. Maar de vraag is wat willen we voor de toekomst. Moeten er meer natuurspeeltuinen komen of juist meer parkjes om in te wandelen? Zijn de grote bomen in de lanen van belang of perken met bloemen?
We wilden graag weten welke betekenis het groen voor de burger heeft. groen in de straat
Het bureau Maak-architectuur heeft daarvoor, samen met het Platform Groen Nijmegen, een aanpak ontwikkeld. We vroegen mensen met belangstelling voor groen om op twee verschillende dagen een dagboekje in te vullen, gericht op de beleving van het groen. Het kostte de deelnemers niet veel tijd, maar leverde het platform een schat aan informatie.

Op 24 september om 20.00 uur werd de aanpak uitgelegd. Omdat de dagboekjes op maat voor de deelnemers werden gemaakt, moest iedereen zich vooraf opgeven. De Koninklijke Heidemaatschappij steunde dit initiatief met geld en advies.


- terug naar boven -

 

Opkomen voor je eigen leefomgeving hoe houd je dat vol?

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Leefmilieu in Nijmegen werd in een inspirende workshop stil gestaan bij de uitkomsten van de twee Burgernetwerkprojecten die vanaf 2005 zijn uitgevoerd. Tijdens die projecten zijn honderden mensen ondersteund. Dit was een goed moment om lessen te trekken uit deze ervaringen. Dit gebeurde aan de hand van de vraag: hoe houd je het als groep vol om op te komen voor je leefomgeving? Dit leverde tal van tips op om als groep effectief te zijn en actie te voeren.
Klik hier om de presentatie te bekijken.


- terug naar boven -

 

Grotere rol voor kennis van burgers

25 augustus 2009 Roel in het veld Roel in 't Veld hield op 25 augustus, op het internationale congres Towards Knowledge Democracy in Leiden, een warm pleidooi voor een grotere rol voor de kennis van burgers bij de politieke beleidsvorming. De moderne ict mogelijkheden maken het volgens hem makkelijker om dit te verwezenlijken.
Marga Jacobs gaf op de tweede dag van het congres, vanuit de ervaringen van Leefmilieu, een presentatie. Haar motto voor dit engelstalige congres was: “For collaboration between community groups trust is more important than IT”. Ofwel, vrij vertaald in het Nederlands: Voor samenwerking tussen bewonersgroepen is onderling vertrouwen belangrijker dan het gebruik van ict.
Dit motto werd door meerdere sprekers, waaronder Roel in 't Veld (zie foto), overgenomen.

Bekijk hier de presentatie van Marga jacobs

- terug naar boven -

 

Luchtkwaliteit rapporteren naar de burger, hoe verder?

Zowel vanuit Europese regelgeving als vanuit het verdrag van Aarhus zijn gemeenten en provincies verplicht informatie over luchtkwaliteit beschikbaar te stellen. Over 2007 zijn vrijwel geen rapportages te vinden. Kan en mag dat wel?
Met de komst van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is er veel veranderd aan de wijze van rapporteren, maar de verplichting om informatie voor de burger te ontsluiten blijft. Daarom organiseerden wij een workshop op 17 juni. Daarbij werd ingegaan op de aanpak van een gemeente (Nijmegen) en een provincie (Limburg). Twee medewerkers van VROM hebben de nieuwe gang van zaken toegelicht.

Bekijk hier het verslag en de presentaties:

- terug naar boven -

 

Workshop megastallen en gezondheid te Ooij bij Nijmegen

Leefmilieu organiseerde voor omwonenden die te maken hebben met de bouw van een megastal een workshop met als onderwerp ‘Megastallen en gezondheid’.
 Dit thema is van groot belang omdat vaak de aandacht met name gericht is op geur, maar we ook stil moeten staan bij de risico's van fijn stof emissies, samenstelling van het stof en introductie/verspreiding van infectieziekten. De presentatie van Henk Jans (voorzitter van de Vereniging voor Medische Milieukunde) en de vele vragen die eenieder had over het onderwerp, maakten de problematiek helder en vooral ook de noodzaak tot nader onderzoek op dit onderwerp. Er zijn afspraken gemaakt voor gezamenlijke acties en voor een volgende bijeenkomst.

Bekijk hier de presentatie van Henk Jans over Intensieve veehouderij en gezondheid.
Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.


- terug naar boven -

 

Workshop megastallen en ippc-richtlijn te Nijmegen

Voor omwonenden die te maken hebben met de bouw van een megastal organiseerde Leefmilieu een workshop over de ippc-richtlijn en de vergunningverlening hierbij. Met ruim 30 aanwezigen uit heel Nederland was de belangstelling groot. De deelnemers hadden veel behoefte aan gezamenlijke kennisopbouw en kennis delen. Ook voor het samen optreden om het provinciale of landelijk beleid te beinvloeden, bestond veel belangstelling. Het was een prima workshop met een zeer gemotiveerde groep deelnemers die graag in de toekomst met elkaar wil samenwerken.
Lees hier:


- terug naar boven -

 

Workshop Nanodeeltjes een nieuw milieuvraagstuk

Fijn stof is een welbekend milieuprobleem. Minder bekend is dat er honderden producten op de markt zijn waarin soortgelijke superkleine deeltjes verwerkt zijn: nanodeeltjes. In kleding, wasmachines, cosmetica en airco's, overal duiken nanodeeltjes op, want in wetenschap en techniek is ongemerkt een revolutie aan de gang. Een nieuwe technologie, nanotechnologie rukt op. Van medische toepassingen tot verpakkingen die voedingsmiddelen beter houdbaar maken, de toepassingen van nanodeeltjes zijn eindeloos.
De Gezondheidsraad vindt dat we over verschillende soorten nanodeeltjes beslist nog onvoldoende weten. De Voedsel- en Warenautoriteit adviseert etikettering zodat consumenten weten in welke producten nanodeeltjes verwerkt zijn. Niemand lijkt zich veel zorgen te maken over de gevolgen voor het milieu. Maar dat is niet terecht. Nanodeeltjes komen vroeg of laat in het milieu vrij: zonnebrandcrème spoelt af bij het zwemmen en nanobuisjes in autobanden komen in de lucht bij de slijtage van de banden tijdens het rijden.
Op 11 maart organiseerden de Gelderse Milieufederatie en de vereniging Leefmilieu daarom samen een bijeenkomst waarin de milieu-effecten van nanodeeltjes centraal stonden. Er werd antwoord gegeven op vragen als: Wat is nanotechnologie? Welke producten zijn er op de markt verkrijgbaar? Welke risico's zijn er voor het milieu? John Mens van Leefmilieu en Nico van den Brink van Alterra verzorgden een korte inleiding. Daarnaast was er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie, Van deze mogelijkheid werd gretig gebruik gemaakt.

Bekijk hier de presentatie van John Mens (Leefmilieu) - Powerpoint bestand
Bekijk hier de (Engelse) presentatie van Nico van den Brink (Alterra) - PDF bestand
 

- terug naar boven -

 

25 februari 2009: Een gezonde ruimtelijke ordening

Op 25 februari 2009 vond de workshop ‘Een gezonde ruimtelijke ordening’ plaats te Utrecht. Deze workshop was door het centrum Vrouw en Milieu georganiseerd, in opdracht van Platform Gezondheid en Milieu.
Centraal thema was de relatie tussen ruimtelijke ordening en gezondheid. En wat je kunt doen als je vindt dat een bepaalde oplossing op het gebied van ruimtelijke ordening bedreigend is voor je gezondheid. Hierbij kwamen zowel theorie als praktijk aan bod.

Lees het verslag van de workshop (0,04mb) en bekijk de presentaties:
- presentatie van Claudia van Holsteijn over de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (0,03mb)
- presentatie van dhr. Tonneijk over een Gezonde ruimtelijke ordening (0,5mb)
- presentatie van Marga Jacobs van Leefmilieu over Burgerparticipatie bij inspraakprocedures (0,5mb)

- terug naar boven -

 

Nanodeeltjes en hun onbekende milieueffecten

Op dinsdag 10 februari hield Leefmilieu op universiteit van Wageningen een studieavond over nanotechnologie, waaraan 25 geïnteresseerde Nederlandse en buitenlandse studenten deelnamen. De bijeenkomst, mede georganiseerd door het WEP (Wageningen Environmental Platform), werd in het Engels gehouden. Nico van den Brink van Alterra vertelde over nieuwe (en nog onbekende) stofeigenschappen en risico's. Daarbij stond met name zijn onderzoek naar de effecten van nanodeeltjes op het bodemleven centraal. Gedurende de bijeenkomst was aandacht voor consumentenproducten waarin nanodeeltjes verwerkt zijn zoals wasmachines. Vanuit de zaal kwamen verschillende vragen naar de houding van de overheid en de manier waarop instanties deze nieuwe producten kunnen controleren, als er nog geen beoordelingsmethoden voor nanodeeltjes bestaan. Tijdens en na de presentaties werd er enthousiast gediscussieerd over het probleem.

Bekijk hier de (Engelde) presentatie van John Mens (Leefmilieu) - Powerpoint bestand
Bekijk hier de (Engelse) presentatie van Nico van den Brink (Alterra) - PDF bestand


- terug naar boven -

Onderwerpen: