Home | over Leefmilieu | anbi

De Belastingdienst heeft Leefmilieu aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een  Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dit betekent dat u als donateur giften aan Leefmilieu kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook hoeft Leefmilieu geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen te betalen.

Hieronder vindt u de gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Leefmilieu:

Gegevens Leefmilieu voor ANBI

Naam

Leefmilieu

RSIN

8142.05.665

Contact

Postadres: Dennenstraat 124, 6543 JW Nijmegen

Telefoon: 06 41837798

e-Mail: burgernetwerk@leefmilieu.nl

Bestuur

Claudia van Steen (waarnemend voorzitter, penningmeester)
Maarten Visschers (secretaris)
Ad Ragas (algemeen bestuurslid)
Johan Vollenbroek (algemeen bestuurslid)

Het beleidsplan

Klik hier om het "Beleidsplan Leefmlieu" te bekijken (pdf)

Het beloningsbeleid

Onderdeel van "Beleidsplan leefmilieu" (pdf)

Doelstelling

Onderdeel van "Beleidsplan leefmilieu" (pdf)

Verslag van activiteiten

Klik hier voor de jaarverslagen van Leefmilieu (pdf)

Financiële verantwoording

Klik hier om de jaarrekening van Leefmilieu te bekijken (pdf)
Onderwerpen: