Home | publicaties leefmilieu | 2010

Op deze pagina vindt u een overzicht van de publicaties van de vereniging Leefmilieu in 2010.

 

De volgende publicaties worden hier beschreven:

 

Visies op nanotechnologie en milieu

visies op nanotechnologie November 2010. John Mens heeft 6 deskundigen uitgebreid geïnterviewd. De uitkomsten van deze interviews zijn, aangevuld met een inleiding en conclusies van de auteur, in een boekje van 40 pagina’s samengevat. Het boekje is op 5 november 2010, op het symposium over de milieueffecten van nanoproducten, aangeboden aan Maureen Butter, een van de geïnterviewden. De zes geïnterviewde deskundigen vertegenwoordigen heel verschillende perspectieven: bedrijfsleven, wetenschap en milieubeweging met onderwerpen als consumentenproducten, dierproeven en vrede en veiligheid.
lees hier het boekje.

 

 

 

- terug naar boven -

Protestbrief tegen inperking rechten van Nederlandse burgers

24 oktober 2010 Tot nu toe geldt dat u bij de rechter alle gebreken in een besluit mag aanvoeren om het vernietigd te krijgen. Dit is ook redelijk, omdat overheidsbesluiten op alle punten moeten voldoen. Die regels zijn er per slot van rekening niet voor niets. Maar de minister van justitie wil nu een relativiteitseis invoeren. Dat betekent concreet dat bij een beroep op de rechter enkel nog de argumenten gelden die direct uw eigen belang raken.
Een voorbeeld: omwonenden kunnen dan vaak niets meer over watervervuiling of natuurzorg inbrengen, omdat dat dan niet direct hun belang raakt. Zij kunnen dan nog enkel beroepsgronden over geluid en stank aanvoeren voor zover die hun eigen woning raken. Ook voor stichtingen en verenigingen zou een soortgelijke beperking kunnen gaan optreden. Het zal duidelijk zijn dat deze aanpassing van het bestuursrecht geen verbetering is.
De wet- en regelgeving wordt door lokale overheden en bestuursorganen niet altijd goed toegepast. In een aantal van die gevallen is daarom een gang naar de rechter door bewonersgroepen en milieuorganisaties onvermijdelijk. De mogelijkheid om naar de bestuursrechter te kunnen stappen, is een belangrijk middel. De vereniging Leefmilieu gaat daarom een brief sturen naar de Tweede Kamer met het verzoek om deze relativiteitseis niet in te voeren en roept iedereen op dat ook te doen.
De eerste behandeling van het voorstel is op 11 november in de commissie Justitie, dus wacht niet te lang.
Wat kunt u doen?

  • Stuur de brief naar de Tweede Kamer, verander wel de geel gemarkeerde onderdelen met uw eigen gegevens.
  • Stuur ook een kopie naar burgernetwerk@leefmilieu.nl, dan vermelden we u ook op onze site.
  • Benader een of meer Tweede Kamerleden persoonlijk.
  • Verspreid deze brief: zet hem op uw website, stuur hem naar andere groepen enz.

- Brief om aan de Tweede Kamer te sturen.
- Brief met toelichting van de vereniging Leefmilieu.
- Voorstel minister van justitie..
- Advies Raad van State.

- terug naar boven -

13 april 2010 te Nijmegen: presentatie uitkomsten onderzoek nanozilver

Een nieuwe technologie waarin enorm geïnvesteerd wordt en waarvan heel veel verwacht wordt is nanotechnologie. Leefmilieu zet zich al meerdere jaren in om mee te denken over de onbekende effecten op mens en milieu van deze technologie. Dit doet ze onder andere door studenten van de Universiteit Utrecht onderzoek te laten uitvoeren. In opdracht van Leefmilieu is er een onderzoek gedaan naar het nanodeeltje met de grootste milieurisico’s: nanozilver. Nanozilver heeft een bacteriedodende werking, daarom wordt de stof toegepast in desinfecterende sprays en kleding. Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld de sokken met nanozilver, die verkocht worden tegen zweetvoeten. Mocht u nog nooit sokken met nanozilver in de winkel tegengekomen zijn, dan kan dat kloppen. De producent hoeft namelijk niet op het etiket te zetten dat er nanozilver in de sokken zit.
Dat nanozilverdeeltjes na verloop van tijd in het milieu komen staat vast. De desinfecterende sprays worden met het douchen eraf gewassen en de sokken verliezen bij iedere wasbeurt meer van hun zilvernanodeeltjes. Die nanodeeltjes belanden dan in het milieu, waar ze ook nuttige bacteriën in bijvoorbeeld waterzuiveringsinstallaties doden.

De studenten, die voor Leefmilieu het onderzoek uitvoeren, hebben op 13 april hun resultaten gepresenteerd.
- Klik hier voor het verslag van deze bijeenkomst
- Klik hier om het Adviesrapport over nanozilver te lezen (38 paginas)

Lees hier ook de flyer van Leefmilieu over nanozilver.

- terug naar boven -

Februari 2010: Publicatie boekje: Groen maakt het leven mooier

In de meeste gemeenten staat het groen in de stad onder druk. De grondprijzen zijn hoog en bestuurders zien in een stukje groen vaak kansen voor ontwikkeling (lees mogelijkheden voor bouwen). De omwonenden zijn juist aan het groen gehecht en willen liever op groen uitkijken dan op gebouwen. De beleving van bestuurders en bewoners blijkt dus uiteen te lopen. Te gemakkelijk wordt het perspectief van de omwonende vergeten, terwijl die toch op dat punt de expert is. Niet alleen als bewoner van een wijk, maar ook als sporter, wandelaar en fietser.
Elf bewonersgroepen hebben daarom onder leiding van de vereniging Leefmilieu, het initiatief genomen om de visie van de Nijmegenaren in kaart te brengen. Daarbij werden ze gesteund door KNHM die ook voor de financiering zorgde en die Maak-architectuur heeft gevraagd het onderzoek uit te voeren. Het onderzoek heeft in kaart gebracht op welke manieren het groen in het alledaagse leven voor Nijmegenaren van belang is. Ruim 30 mensen uit verschillende wijken hebben een dagboekje bijgehouden, foto’s gemaakt en plattegronden ingetekend. Ze beschreven hun route door de stad, wandelend of fietsend en gaven daarbij aan hoe ze die beleefden. Deze dagboekjes zijn vervolgens door Maak-architectuur grondig geanalyseerd.

De uitkomsten van het onderzoek zijn in 12 punten samengebracht. Met foto’s en citaten uit de dagboekjes worden ze toegelicht. Het belang van het groen in alle facetten van het dagelijkse leven wordt er duidelijk door. Bomen en planten hebben mensen het liefste heel nabij. Planten brengen de seizoenen de stad in en niet te vergeten de vogels die daarin hun verblijfplaats vinden.
Mensen leven graag in de stad maar dan wel met veel groen. Uit het boekje blijkt waarom.

Het boekje is 11 februari 2010 gepresenteerd, voorafgaand aan het lijstrekkersdebat over de toekomst van het groen in Nijmegen.

Onderstaand vind u twee versies van het boekje die u kunt downloaden. Een “lichte”versie van 1Mb die gemakkelijk te downloaden is en een zwaardere versie van 5 Mb die beter geschikt is om af te drukken.

- Boekje: Groen maakt het leven mooier - 1 Mb
- Boekje: Groen maakt het leven mooier - 5 Mb

Geinteresseerden kunnen hier ook het achterliggende onderzoeksrapport (10 Mb) downloaden.

 

- terug naar boven -

 

Onderwerpen: