Home | publicaties leefmilieu | 2012

Op deze pagina vindt u een overzicht van de publicaties van de vereniging Leefmilieu in 2012.

 

De volgende publicaties worden hier beschreven:

 

Verslag 23 november 2012: Hoe verder als je last hebt van LFG

Op de bijeenkomst van 23 november in Nijmegen over laagfrequent geluid (LFG) kwamen uit heel Nederland mensen bij elkaar die hiervan veel overlast en gezondheidsschade ondervinden. Doel van de bijeenkomst was te overleggen wat je hieraan als individu, maar ook samen, kunt doen. De deelnemers gingen na een inleiding over LFG (zie hierboven) in groepen van ongeveer 10 personen uit elkaar, om onder leiding van een voorzitter door te praten over Hoe nu verder? De uitkomsten van alle groepen zijn in een overzicht verwerkt en voor de overzichtelijkheid rond verschillende thema’s geordend. Het zijn uiteenlopende suggesties voor mensen die last hebben van LFG: hoe de bron op te sporen of hoe de overlast proberen te verminderen. Met daarbij vooral het advies te proberen medestanders te vinden en mensen die je overlast begrijpen. Er was ook een hartstochtelijke oproep aan artsen en specialisten om zich in het vraagstuk te verdiepen, zodat je daar niet tevergeefs aanklopt. Ook op het gebied van kennisopbouw kan er in Nederland nog veel gebeuren. Voor een laboratorium waarin je je gevoeligheid voor LFG kunt laten bepalen moet je helemaal naar Denemarken. Hier ligt dus nog een duidelijk verbeterpunt. Verder drongen de aanwezigen aan op samenwerking tussen alle partijen en een website waar alle goede tips, en bijvoorbeeld ook plaatsen waar je geen last hebt van LFG, bij elkaar gezet worden. Iedereen hoeft dan niet steeds opnieuw zelf het wiel uit te vinden.

Bekijk hier het hele verslag met alle tips.

- terug naar boven -

Ingezonden brief over bijeenkomst TWO

In 2012 heeft Leefmilieu veel activiteiten ontplooid met betrekking tot het bedrijf TWO Chemical Logistics.

Zo plaatste op 10 maart 2012 de Gelderlander de ingezonden brief van Leefmilieu over TWO en over de bijeenkomst die Leefmilieu organiseerde over Burgeraanpak milieugevaarlijke bedrijven.

Bekijk hier de ingezonden brief van Leefmilieu van 10-03-2012.

Bekijk hier het verslag van de bijeenkomst Burgeraanpak milieugevaarlijke bedrijven (23 maart 2012).

- terug naar boven -

Vergunning afvalbedrijf Reiling legt onuitvoerbare regelgeving bloot

6 Maart 2012. Vanwege de overlast die het afvalverwerkende bedrijf Reiling in Sterksel de afgelopen jaren heeft veroorzaakt, besloot de vereniging Leefmilieu bij de nieuwe ontwerpmilieuvergunning zienswijzen in te dienen. Johan Vollenbroek heeft alle bij de vergunning horende stukken samen met enkele omwonenden op een rijtje proberen te krijgen en dat was om te beginnen al een enorme klus. Het dossier was een zoekplaatje en er bleken allerlei belangrijke stukken, bijvoorbeeld over de MER, niet beschikbaar te zijn. Ook werd het gaandeweg steeds onduidelijker welke bouwwerken er nu eigenlijk op het terrein, dat 22 ha groot is, zouden moeten staan. Of het nu onze vragen waren, of het strafrechtelijke onderzoek dat ook nog tegen dit bedrijf loopt vanwege eerdere arbeidsongevallen, feit was dat de provincie Noord Brabant op 1 maart een diepgaand onderzoek aankondigde naar de precieze situatie van de milieuvergunning, vooral in verband met het ontbreken van bouwvergunningen. Daarbij constateerde de provincie dat de situatie bij Reiling geen uitzondering is. Overheden blijken niet structureel bij elkaar te checken of alle andere noodzakelijke vergunningen aanwezig zijn. Dit probleem speelt niet alleen in Brabant, maar in heel Nederland. Gedeputeerde Van den Hout van de provincie Noord-Brabant heeft verantwoordelijk staatssecretaris Atsma hiervan op de hoogte gesteld. Ook gaat Brabant de andere provincies en de gemeenten in Brabant informeren over dit in de praktijk moeilijk uitvoerbare onderdeel van de wetgeving.
Los van deze kwestie was er echter veel mis met de ontwerpvergunning van het bedrijf Reiling in Sterksel. Wij denken dan ook dat dit hele proces door de provincie Noord- Brabant opnieuw gedaan moet worden.

Bekijk hier onze zienswijzen met betrekking tot Reiling.

Bekijk hier ons persbericht over deze zaak

- terug naar boven -

Onderwerpen: