Home | publicaties leefmilieu | 2009

Op deze pagina vindt u een overzicht van de publicaties van de vereniging Leefmilieu in 2009.


De volgende publicaties worden hier beschreven:


Informatie over luchtkwaliteit niet langer beschikbaar

9 december 2009. Informatie over de luchtkwaliteit in de eigen woonomgeving is onvindbaar geworden. Gemeenten rapporteren hun luchtkwaliteit alleen nog maar naar het ministerie van VROM. Publiceren voor de eigen burgers gebeurt nauwelijks meer. Er is door VROM wel een website in de lucht gebracht, de Saneringstool, maar hierin staan alleen nog maar de gegevens over enkele wegen en een paar stoffen. Niet duidelijk wordt op deze site met welke inputgegevens gewerkt wordt, de website die daar toegang toe biedt, de Rapportagetool, is namelijk alleen voor ambtenaren toegankelijk.
Leefmilieu heeft daarom een brief aan de minister van VROM en de Tweede Kamer gestuurd om deze kwestie onder de aandacht te brengen.
Lees hier onze brief aan de minister van VROM
Lees hier onze brief aan de Tweede Kamer
Lees hier het persbericht.


- terug naar boven -


Nanotechnologie en productaansprakelijkheid

rapport_lange adem vereist Oktober 2009. De overheid stelt dat het bedrijfsleven verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de gevolgen van producten met nanodeeltjes erin. In opdracht van de vereniging Leefmilieu heeft de Wetenschapswinkel van de Universiteit Tilburg onderzocht of dit juridisch klopt. Het onderzoek is uitgevoerd door een masterstudent van de juridische faculteit, Peter Stroetenga. Uit het onderzoek komt naar voren dat de aansprakelijkheid van nanoproducten alles behalve waterdicht geregeld is.
Dat komt omdat bedrijven aan hun aansprakelijkheid kunnen ontsnappen, juist doordat er over de risico’s van producten met nanotechnologie zo weinig bekend is. De bedrijven kunnen zich daarbij beroepen op het ontwikkelingsrisico-verweer. Dit houdt in dat ze kunnen bepleiten dat er onvoldoende bekend was over de risico’s om te weten dat die er zijn. Juist bij nanotechnologie en met name nanodeeltjes speelt dit. Toxicologen geven echter aan dat er fundamentele risico’s verbonden zijn aan de toepassing van nanodeeltjes.
Wat het nóg moeilijker maakt is de dimensie tijd. Iedereen herinnert zich nog het wonderproduct asbest. Hiervan hebben we geleerd dat de productaansprakelijkheid geen vangnet biedt voor schade die pas na verloopt van tijd optreed.
Download hier het onderzoek

- terug naar boven -


Lange adem vereist

rapport_lange adem vereist Verslag van zoektocht naar rapportages luchtkwaliteit 2006

Titel:       Lange adem vereist
Auteur:   Claudia van Steen
Datum:   6 mei 2009

Download rapport: Lange adem vereist.

 

 

 

 


- terug naar boven -


Eindrapport Burgernetwerk Leefmilieu verankerd

Het project Burgernetwerk, dat de afgelopen 5 jaar door de vereniging Leefmilieu is uitgevoerd, is definitief afgerond. Het eindrapport is geschreven en de subsidiegever, AgentschapNL (voorheen SenterNovem), heeft onze eindafrekening goedgekeurd. Daarmee komt een einde aan een project waarmee honderden mensen zijn geholpen, die te maken hadden met lastige milieuvraagstukken logo burgers helpen burgers in hun leefomgeving. Milieuvraagstukken waar ze deskundigheid voor nodig hadden die ze via het Burgernetwerk kregen. Een persoonlijke benadering en een goede analyse van de vraagstelling vormden essentiële elementen van de aanpak en niet te vergeten de deskundigen die als vrijwilliger ondersteuning boden.
De eindconclusie van het project is dat het ondersteunen van burgers door deskundige medeburgers voldoet in een zeer grote behoefte. De conclusie is echter ook dat deze ondersteuning niet spontaan tot stand komt en dat er organisaties nodig blijven die de rol van kennismakelaar op zich nemen.
De vereniging Leefmilieu gaat, ook zonder project, verder op de ingeslagen weg, waarbij gezocht wordt naar manieren om de aanpak minder arbeidsintensief te maken.

Lees hier het eindrapport:
Burgernetwerk Leefmilieu verankerd. Burgers helpen medeburgers met deskundigheid.
Let op het bestand is 3,5 Mb groot.
 

- terug naar boven -


Nanodeeltjes, niet te meten wel volop toegepast

Het artikel "Nanodeeltjes, niet te meten wel volop toegepast"
is van de hand van Marga Jacobs. Het is in maart 2009 gepubliceerd in het achtergrondrapport ten behoeve van het symposium Signalen uit de Samenleving. Het bevat een heldere schets van het probleem en aanbevelingen voor beleid.
 

- terug naar boven -


Ceriumoxide als brandstofverbeteraar

uitlaat 4 februari 2009. In opdracht van de vereniging Leefmilieu hebben studenten van de universiteit van Utrecht voor een aantal toepassingen van nanodeeltjes de risico’s op een rijtje gezet. Een daarvan is de toevoeging van ceriumoxide aan brandstof.
Met de toevoeging van nano-ceriumoxide vermindert het brandstofverbruik met 5-8%, vervuilt de motor minder snel en worden minder CO2 (broeikasgas), fijn stof en andere stoffen uitgestoten in de uitlaatgassen.
In Duitsland, Rusland en Engeland is nano-ceriumoxide al in gebruik als toevoeging aan diesel. Na de invoering is in Engeland een verhoogd ceriumgehalte in de lucht aangetroffen. Of het om de nanodeeltjes gaat is niet bekend omdat die vrijwel niet te meten zijn.
- Klik hier om over nano-ceriumoxide de "vragen en antwoorden in het kort" te lezen
- Klik hier om het hele rapport te lezen (33 paginas)
 

- terug naar boven -

Onderwerpen: