Home | over Leefmilieu

over Leefmilieu (kop)
 

LEEFMILIEU IS OP ZOEK NAAR NIEUWE VOORZITTER

Leefmilieu is een vereniging met gedreven actieve leden en met een groot netwerk van deskundigen. Zoals u op deze website kunt lezen,  streven wij naar een groen en gezond leefmilieu. Een milieu waarin mensen veilig kunnen wonen en werken, zonder gezondheidsschade door milieubelasting en milieuoverlast.

Het gaat ons daarbij niet alleen om negatieve ontwikkelingen te keren maar ook om te streven naar het realiseren van positieve ontwikkelingen.

WLogo Leefmilieuij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter die activiteiten van de vereniging coördineert en ook inhoudelijk meewerkt aan de realisatie van onze doelen.

Lees  meer informatie in de vacaturebeschrijving.

Heeft u interesse, stuur dan een bericht aan burgernetwerk@leefmilieu.nl

 

Contactgegevens

Vereniging Leefmilieu heeft geen kantoor, wel een postadres.

Wilt u Vereniging Leefmilieu bezoeken, dan kunt u ons bellen of een e-mail sturen.


    Postadres Leefmilieu
    Dennenstraat 124
    6543 JW Nijmegen

 

tel: 06 41837798

e-mail: burgernetwerk@leefmilieu.nl


 

IBAN: NL26TRIO0788881558 t.n.v. Leefmilieu te Nijmegen
BIC: TRIONL2U
Banknaam: Triodos Bank

 

Bestuursleden

Bestuursleden van Leefmilieu zijn:

  • Claudia van Steen (waarnemend voorzitter, penningmeester)
  • Maarten Visschers (secretaris)
  • Ad Ragas (algemeen bestuurslid)
  • Johan Vollenbroek (algemeen bestuurslid)

 

Wat is Leefmilieu

Leefmilieu is een vereniging die streeft naar een groen en gezond Leefmilieu. Een milieu waarin mensen veilig kunnen wonen en werken, zonder gezondheidsschade door milieubelasting en milieuoverlast.
Het gaat daarbij niet alleen om negatieve ontwikkelingen te keren maar ook om te streven naar het realiseren van positieve ontwikkelingen. Kenmerken van onze aanpak zijn daarbij:  

  • Mensen in heel Nederland die zich inzetten voor hun leefomgeving ondersteunen met informatie en raad en daad;
  • Zorgen dat de informatie die mensen nodig hebben om mee te kunnen denken en praten goed beschikbaar komt. Volgens ons moet alle relevante informatie digitaal en gratis toegankelijk zijn;
  • Nieuwe milieuproblemen bestuderen en zoveel mogelijk mensen daarover informeren en mee laten denken;
  • Inspreken en beroep instellen;
  • Bij dit alles samenwerken met milieu- en bewonersgroepen, overheden en andere organisaties;
  • De activiteiten op een efficiënte en effectieve wijze uitvoeren.

In ons laatste jaarverslag staan onze recente activiteiten op een rijtje.
Op deze website staat meer en gedetailleerdere informatie.

 

Word lid van Leefmilieu

Een gezond en groen leefmilieu is in het belang van ons allemaal. De vereniging Leefmilieu zet zich hiervoor in, word daarom lid. De contributie bedraagt € 10,00 per jaar. Meer is natuurlijk welkom.

Stuur een mail naar burgernetwerk@leefmilieu.nl met vermelding ‘nieuw lid’ en uw naam, adres, woonplaats en mail-adres.
 Vermeld ook of u de Nieuwsbrief alleen digitaal of ook per post wilt ontvangen. 
U krijgt dan voortaan de Nieuwsbrief toegestuurd en een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering.
U kunt ook een formulier afdrukken (hier klikken), invullen en via de post opsturen.

 

Ontvang gratis onze Nieuwsbrief per e-mail

Minstens vier keer per jaar maken wij een Nieuwsbrief, waarin we verslag doen van onze activiteiten. Ieder belangstellende sturen wij deze Nieuwsbrief kostenloos toe.

Om de digitale Nieuwsbrief te ontvangen stuurt u een mail naar burgernetwerk@leefmilieu.nl met vermelding ‘Nieuwsbrief’ en uw naam, adres, woonplaats en e-mailadres.
 

Leefmilieu heeft ANBI-status

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en is een status die toegekend wordt door de belastingdienst. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient (bron: belastingdienst). Als je  ANBI-status toegekend hebt gekregen betaal je als vereniging geen schenk- en erfbelasting over ontvangen schenkingen en erven. Voor de gever zijn de giften aftrekbaar, mits ze nog aan de andere eisen daarvoor voldoen.
Sinds 1 januari 2012 heeft Leefmilieu deze status.

Klik hier voor meer informatie over ANBI op de website van de Belastingdienst.

 

Internationaal

Om ook in Europees verband de krachten te bundelen is Leefmilieu lid van twee Europese netwerkorganisaties: HEAL en ECOS.

HEAL is een netwerk waarin 65 organisaties samenwerken die zich inzetten voor een Europees milieubeleid dat rekening houdt met de gezondheid van mensen in de breedste betekenis. Meer informatie is te vinden op: http://www.env-health.org.

ECOS  is een Europese koepelorganisatie van milieuverenigingen die inbreng levert op het normalisatie proces in Europa, om er zo voor te zorgen dat bij nieuwe normen (over bijvoorbeeld consumentenproducten) voldoende rekening wordt gehouden met de milieu-aspecten, zoals het energie- en grondstoffengebruik. Meer over ECOS op http://www.ecostandard.org/


 

Onderwerpen: